Finance Team CV

Finance Team CV

Nada Zlatković

Rođena je 1953. godine u Odžacima Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Subotici 1979 smer: Spoljna i unutrašnja trgovina Sertifikati:  Specijalistički ispiti;

  1. Ovlašćeni eksterni revizoor

2. Stečajni upravnik

3. Specijalistički kurs za Bonitet u organizaciji Narodne Banke Srbije

Jezik sa kojim se služi: Francuski i Engleski

 

Od 2019 do danas -osnivač a Instituta za e računovodstvo  Finance Team

2010-2019 Osnivač i direktor Instituta za e računovodstvo  Finance Team

2008-2009 godine – Zaposlena u Logistik Team Sekulić na poslovima Menadžer računovodstva. - Posebna angazovanja: pokretanje knjigovodstvenog i informacionog sistema za carinska skladišta  . 2006 – 2007. godine - AD Hleb iz Novog Sada na poslovima šef računovodstva - Posebno angažovanje: Član tima na uvođenju Informacionog sistema CESA iz  Novog Sada

2004-2005.godine - Rekreatours AD iz Beograda na poslovima rukovodilac računovodstvenog i finansijskog sektora. - Posebno angažovanje: kreiranje protoka knjigovodstvenih podataka Uprava – Hoteli- Turističke agencije

1996-2003.godine - Zaposlena u DP Narodna Lutrija na poslovima Rukovodilac računovodstvenog i finansijskog sektora i inspektor interne kontrole. - posebno angažovanje: Uvođenje programa AB SOFT 1992- 1995. godine - Zaposlena u Republičkoj Upravi na polovima finansjski inspektor -

1981-1992. godine - Zapošljena u Kompanija Goša na radnom mestu šef računovodstva i plana - Posebna angažovanja: član tima Institut Goša ”Organomatik”na projektima organizacija i kreiranje protoka dokumentacije i informacija po nivoima znanja više Velikih sistema: Valjaonica bakra iz Sevojna, Aluminijumski kombinat iz Titograda ”Projektni biro” iz Subotice, Kompanija Beko iz

1979-1981 godine zaposlena u  15 oktobar Požarevac na radnom mestu Glavni referent plana i analize

Beograda.

Jelena Bogdanović

Rođena je 1980. Godine. U Požarevcu master  menadžer strateškog planiranja - Fakulteta za menadžment /F@M/ IZ Sremskih Karlovaca računovodstvo.

SPECIJALISTIČKA I POSEBNA ZNANJA : za certifikat u zvanju Računovođa ispit polagala u organizaciji Jugoslovenskog udruženju računovodja i revizora .

2019- i danas  Direktor instituta za e računovodstvo Finance team doo Novi Sad  i predavač i mentor u nastavi i računovodja u ogranku

2018 u Finance Team na poslovima  finansijskog direktora ipredavača  mentora  u obuci kadrova za vođenje knjigovodstva –instituta za e računovodstvo Finance team doo Novi Sad

0d 2016 preduzetnik i  vlasnik  knjigovodstvene agencija E računovodstvo Finance Team Sremski Karlovci

Ranija zaposlenja :

2013  Finance Team na poslovima  rukovodilac računovodstva i nastavnik i   mentora  u instituta za e računovodstvo Finance team doo Novi Sad

2008-2012 godine – Zaposlena Agrimatco group ”Dipkom” doo na poslovima knjigovodstvenog i komercijalnog referenta - Posebna angazovanja u firmi Agrimatco group Uvodjenje i inplementacija knjigovodstvenog i informacionog sistema ”Calculus” za potrebe kompanije, Posebno se ponosi projektovanju delovima programa za : -izrada analiza i izveštaja o prodaji i naplati za potrebe menadžmenta. - Izrada posebnih programa CALCULUS-a u okviru programskog softvera u saradnji sa programerima za potrebe obračuna dodatnih odobrenja i zaduženja kupcima na ime rabata i valutnih klauzula.

2007-2008. godine – Zaposlena u AD Hleb iz Novog Sada u sektoru knjigovodstva .

2003-2007. God Knjigovodstvena agencija LOLA Beograd

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online poreski knjigovodja

svi gradovi u Srbiji

Datum početka kursa: 04.07.2022

Trajanje kursa: 4 meseca

inostranstvo

Datum početka kursa: 21.03.2022

Trajanje kursa: 4 meseca