Finance Team CV

Finance Team CV

Nada Zlatković diplomirani master ekonomskih nauka 

Rođena je 1953. godine u Odžacima Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Subotici 1979. godine, smer: Spoljna i unutrašnja trgovina

Dodatna znanja -Sertifikati:  ;

Specijalističko zvanje Ovlašćeni računovodja u Savezu računovodja i revizora Srbije 2000. godine

Specijalistički ispit u zvanju   Ovlašćeni eksterni revizoor u Komori Ovlašćenih Revizora

Specijalistički ispit u zvanju Stečajni upravnik

Specijalistički kurs za Bonitet u organizaciji Narodne Banke Srbije

Jezik sa kojim se služi: Francuski i EngleskiØ 2010. godine

Osnivač Finance Team PR -2010-2013

Osnivač  Instituta za e računovodstvo Finance Team doo Novi Sad

2008-2009 godine – Zaposlena u Logistik Team Sekulić na poslovima Menadžer računovodstva. - Posebna angazovanja: pokretanje knjigovodstvenog i informacionog sistema za carinska skladišta  .

2006 – 2007. godine - AD Hleb iz Novog Sada na poslovima šef računovodstva - Posebno angažovanje: Član tima na uvođenju Informacionog sistema CESA iz  Novog Sada

2004-2005.godine - Rekreatours AD iz Beograda na poslovima rukovodilac računovodstvenog i finansijskog sektora. - Posebno angažovanje: kreiranje protoka knjigovodstvenih podataka Uprava – Hoteli- Turističke agencije

1996-2003.godine - Zaposlena u DP Narodna Lutrija na poslovima Rukovodilac računovodstvenog i finansijskog sektora i inspektor interne kontrole. - posebno angažovanje: Uvođenje programa AB SOFT

1992- 1995. godine - Zaposlena u Republičkoj Upravi na poslovima finansjski inspektor -

1981-1991. godine - Zapošljena u Kompanija Goša na radnom mestu šef računovodstva i plana - Posebna angažovanja: član tima Institut Goša ”Organomatik”na projektima organizacija i kreiranje protoka dokumentacije i informacija po nivoima znanja više Velikih sistema: Valjaonica bakra iz Sevojna, Aluminijumski kombinat iz Titograda ”Projektni biro” iz Subotice, Kompanija Beko

1979-1981 oktobar Požarevac Glavni referent plana i analize

Jelena Bogdanović  mastr  menadzment strateskog planiranja 

Rodjena 1980 u Požarevcu

Glavno obrazovanje:

2016- Završene master strateski menadzment  - Fakulteta za menadžment /F@M/ IZ Sremskih Karlovaca

SPECIJALISTIČKA I POSEBNA ZNANJA

2021- Nastavak na specijalizaciji u zvanju Ovlašćeni eksterni revizor i ovlašćeni interni revizor

2020-2021- Specijalizacija u zvanju Revizor u Komori ovlašćenih revizora

2000 godina  : za certifikat u zvanju Računovođa ispit polagala u organizaciji Jugoslovenskog udruženju računovodja i revizora .

 

2021- Nastavak na specijalizaciji u zvanju Ovlašćeni eksterni revizor i ovlašćeni interni revizor

Zaposlenja

2021 -Šef knjigovodstva u Javnom preduzeću  putevi u Novom Sadu

d 2011 - 2021 godine -Institut za e računovodstvo  Finance Team  doo Novi sad na poslovima finansijskog direktora  i asistent u obuci kadrova za vođenje knjigovodstva – saradnik u nastavi – praktična obuka. ivlasnik  knjigovodstvene agencija

Ranija zaposlenja :

2008-2011 godine – Zaposlena Agrimatco group ”Dipkom” doo na poslovima knjigovodstvenog i komercijalnog referenta - Posebna angazovanja u firmi Agrimatco group Uvodjenje i inplementacija knjigovodstvenog i informacionog sistema ”Calculus” za potrebe kompanije, Posebno se ponosi projektovanju delovima programa za : -izrada analiza i izveštaja o prodaji i naplati za potrebe menadžmenta. - Izrada posebnih programa CALCULUS-a u okviru programskog softvera u saradnji sa programerima za potrebe obračuna dodatnih odobrenja i zaduženja kupcima na ime rabata i valutnih klauzula.

2007-2008. godine – Zaposlena u AD Hleb iz Novog Sada u sektoru knjigovodstva i distribucije .

2006-.godine - Olimpik doo iz Novog Sada, na poslovima knjigovođe. - Posebno angažovanje:

2003-2006, vlasnik knjigovodstvene  agencija "LOLA" Beograd

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

poreski računovodja

svi gradovi u Srbiji

Upis: do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 +2 mesec gratis

inostranstvo

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4+2 mes gratis