Knjigovodstvene Usluge – Detalji

Usluge Knjigovodstvene Agencije 

Zakonske obaveze koje se odnose na poslovne aktivnosti veoma su brojne I cesto vrlo slozene .Veliki broj relevantnih zakonskih odredaba sadržan je u zakonu o privrednim drustvima ,ali na poslovnu organizaciju imaju uticaja I Zakoni o odnosima izmedju poslodavca I zaposlenih lica ,zakoni o bezbednosti I zaštiti zdravlja na poslu ,o procedurama zastite podataka ,kao I zakona o obligacionim odnosima.Revizor zaposen u knjigovodstvenoj agenciji FINANCE TEAM je stručan da pomogne svojim klijentima da ispune zakonske obaveze u kljucnim oblastima , kao sto su to , finansuijsko izvestavanje,vodjenje računovodstvene evidencije I uredno izvrsavanje poreskih I drugih obaveza preduzeca Informisanje o poslovanju .

 

knjigovodstvene-uslugeFINANCE TEAM vodi poslovne knjige za privredna društva i preduzetnike prema važećim propisima koji regulišu tu materiju u Republici Srbiji.

Svi poslovi, sva knjiženja, kao i izrada svih propisanih obračuna i obrazaca rade se na računaru uz primenu najsavremenijeg knjigovodstvenog softvera Billans.

 

Sa svakim klijentom zaključuje ugovor o vođenju poslovnih knjiga uz preciziranje ugovornih obaveza. Ugovorom je predviđena i mogućnost izmene svih elemenata ugovora uz saglasnost obe ugovorne strane. Predviđena je i mogućnost obema ugovornim stranama da na korektan i poslovan način prekinu ugovorni odnos.

 

Knjigovodstvene Usluge

 

Ugovorne obaveze knjigovodstvene agencije FINANCE TEAM su:

 • izrada dokumenata o registraciji firme u poreskoj upravi pri otpočinjanju delatnosti
 • informisanje klijenata o aktuelnim promenama zakonskih propisa
 • kontrola pre knjiženja knjigovodstvenih isprava
 • vođenje glavne knjige u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji
 • sastavljanje svih računovodstvenih iskaza
 • vođenje knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura
 • obračun PDV i sastavljanje propisane poreske prijave
 • izrada kalkulacija za veleprodaju, maloprodaju, uvoz, izvoz
 • vođenje knjige evidencije prometa i usluga
 • obračun proizvodnje za proizvodne firme
 • Izrada svih obrazaca o prijemu i prestanku radnog odnosa zaposlenih
 • priprema izveštaja o poslovanju i izrada završnog računa
 • analiza poslovanja sa izradom bilansa i obračunom rezultata po zahtevu klijenta.
 • organizacija čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava
 • davanje saveta iz svih oblasti finansija posebno u pogledu vođenja finansijske politike
 • obračun kamata po svim osnovama
 • vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • vođenje dinarske i devizne blagajne
 • obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
 • izrađujemo potrebne bilanse i dokumenta za kredite
 • obračun zarada sa pripadajućim poreskim prijavama i virmanima
 • izrada obrasca M-4 radi upisa staža zaposlenima
 • obračun ugovora o delu, autorskih ugovora, zakupa i sl. sa por. prijavama i virmanima

 

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online samostalni knjigovodja -poreski knjigovodja

svi gradovi u Srbiji

Upis: online nastava datum početka je nakon uplate

Datum početka kursa: 30.11.2023

Trajanje kursa: 3 +1 mesec gratis

inostranstvo

Datum početka kursa: 29.11.2023

Trajanje kursa: 4 meseca