kurs knjigovodstva ovlašćeni knjigovodja -napredni

  online kurs    Ovlašćeni knjigovođa - Napredni akademski

                

Firma od poverenja - poverenje se gradi i čuva

Online kurs  FINANCE TEAM je prvi pravi  kurs knjigovodstva za učenje na daljinu .Na našem kursu obezbedjeno je softversko rešenje za obuku. Dobro nam došli  !

Bićete iznenađeni postignutim znanjem i samopouzdanjem!

Trajanje - 5 + 1 meseca gratis ;

Tip kursa: akademski;Obuka: 100 % Praktičan;

osnovna cena 73000,00 dinara

Cena  kursa  sa popustom 30% je 51000,00 dinara .

Moguće plaćanje na 5 rata 

Izrada sertifikata 5000,00

Nema drugih troškova

Uključi se!

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni  da vodite organizaciju knjigovodstva , financijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala  Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača Voditi blagajnu. Vršiti plaćanja dinarska i devizna i alternativna Sklapati Ugovore za alternativna plaćanja (Ugovori o cesiji,asignaciji i preuzimanju duga  Obračunavati valutne i kursne razlike. Obračunavati i plaćati  lizing rate Sastaviti platne liste i obračunavati zarade ; I bolovanja  obračunati :poreza i doprinosa na  zarade i naknade Obračunati naknade po  ugovorim  (o delu autorskih i ugovorai )kreirati poslovne knjige Obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju.i knjižiti porseke razlike Vršiti obračun uvoza i obračun proizvodnje Podnositi relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednost ,Knjižiti manjkove i viškove  Kreirati poslovne knjige Izraditi zaključni list  Vršiti izradu  financijskih izvještaja  Društva obveznike Srbije i  standarda financijskog izvještavanja.Izradjivati i podnositi Bilans tokova kapitala i Bilans tokova gotovine .Izradjivaćete i podnositi  Prijavu za poreza na dobit i akontacija.

Kurs knjigovodstva -napredni  vam omogućavaju dodatni pristup profesori za kontinuiranu edukaciju iz date oblasti  putem povezivanja sa partnerskim sajtovima ojašnjenja propisa i mišljenja nadležnih ministarstava vezano za konkretni problem ,što omogućava  studioznije prihvatanje edukacije.

Izgled  kursa 

.Online kurs Edukacija

lekcije i testovi  su kreirani tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o  zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla,20 lekcija u okviru koji se radi 15 kratkih testova - provera teoretske edukacije i

Testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran.

Vžebe su 100% pokrivene uputstvima!

2.1 Ručno knjigovodstvo 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz  lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji.Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva.

1Aplikacija se sastoji od ukupno 21 lekcije i 20 vežbi u okviru kojis ne laze više podvežbi (operacija). .ukupno  20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 60 operacija poslova knjigovodstva.

2.2 .Izrada finansijskih izveštaja (Bilans Uspeha; Bilans Stanja; Statistički izveštaj;Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomena uz finansijske izveštaje

Provere uradjenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 4 vežbe  za prvu grupu od 1-4  od 5- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja .

Online kurs knjigovodstva je napravljen tako da vi radite od svojih kuća na aplikaciji koja je na vašem računaru, u koju ulazite preko našeg sajta. Efekat je isti kao da radite ručno! 

 

Nastava po modulima

 1. Računovodstvene politike za srednja preduzeća
 2. Početno stanje ,analitičkih evidencija ( predhodna godine)
 3. Nabavka osnovnih sredstava bez naknade-
 4. Obračun računovodstvene amortizacije
 5. Lizing poslovi knjiženje obračuna  plaćanja - isplata rata;
 6. Nabavka robe u maloprodaji;Maloprodaja prodaja-
 7. Obuhvatanje obaveza i potraživana  sa početnim stanjem;
 8. Tekući računi,Plaćanje i naplata po osnovu Ugovora (alternativni oblici plaćanja;
 9. Blagajna pazara (uplata isplata);
 10. Primljeni i dati avansi (naplata, plaćanje);
 11. Obračuni, isplata  i podnošenje prijava za zarade i naknade zarada -knjiženje;
 12. Obračun  isplata  i podnošenje prijava po osnovu ugovora o delu i autorskim ugovorima -knjiženje;
 13. Proizvodnja  bez klase 9  (dorada i obrada) -
 14. Poslovi REEXPORTA  zakonodavna regulativa
 15. Devizna plaćanja -Obrazac 70,  tekući račun -Kupo-prodaja deviza;
 16. Knjiženje Rexporta u KPR 2, KIR2;
 17. Obračun kursnih razlika i valutnih klauzula - knjiženje;
 18. Otuđenje osnovnih sredstava-prodaja-
 19. Manjak opreme -
 20. Knjige primljenih i izdatih računa
 21.  podnošenje  PPPDV  za 2 poreska perioda i obrasca POPDV
 22. Obračun poreske amortizacije i knjiženje poreskih razlika;
 23. Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj; Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu
 24. Izrada poreskog  bilansa i Poreske prijave poreza na dobit pravnih lica.obrazac PPD
 1. Ispit: traje 2 sata i besplatan je 

Ručno knjigovodstvo (online aplikacija Ovlašćeni knjigovođa-akademski ):

OBrazac POPDV 20

Izrada sertifikata košta 5000,00

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran.

Vžebe su 100% pokrivene uputstvima!

 

 

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

poreski računovodja

svi gradovi u Srbiji

Upis: do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 +2 mesec gratis

inostranstvo

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4+2 mes gratis