Nastavni plan za ovlašćenog knjigovodju

Nastavni plan rada za ovlašćenog knjigovodju

Sadržaj

Kurs je kreiran tako da polaznici ovladavaju gradivom koje im omogućava da mogu voditi poslovne knjige u društvima koje imaju specifične poslovne promene koje se mogu javiti u radu kod srednjih i velikih preduzeća i specifičnih delatnosti.

Kurs omogućava specijalizaciju vođenja računovodstva i proučavanje propisa specijalnih delatnosti.

Delatnosti koje će obuhvatati kurs su:

  proizvodna društva

 Spoljnotrgovinska društva

 maloprodaja

1. Prenos početnog stanja

2. Knjigovodstveno obuhvatanje specifičnosti manipulacije sa robom kod:

1. maloprodaje

2. Proizvodnja u obradi i doradi

 • .Specifična  poslovanja u spoljnoj trgovini
 • Specifični oblici  obračuna zarade i naknase specifični oblici;(zarada porodilja i bolovanja ) ugovori o delu i autorstvu
 •  specifičnih oblika bezgotovinskog plaćanja .asignacija ,cesija ,preuzimanje duga
 •  Finansiski izveštaji (svi  za statističku evidenciju i novi Bilans promene na kapitalu i bilans tokova gotovine)

Moduli:detaljnije

 • Knjženje u malprodajnim objektima izrada maloprodajne kalkulacije, prodaja iz malpoprodaje,knjiga KEPU
 • proizvodnja  korišćenjem usluga u kooperaciji ( obrada i dorad)
 • Obračun ličnih dohodaka,bolovanja i ostalih primanja oporezivih po zakonu o porezu na dohodak gradjana Obračun i podnošenje poreskih prijava za porodilje izrada M4 obrasca(u lekcijama i u vezbama)
 • Zakonska regulativa evidentiranja spoljnotrgovinskih poslova
 • Pojam carinskog magacina
 • Obračun i knjiženje reexporta,
 • Novac, ugovori o asignaciji cesiji i preuzimanju duga 
 • Blagajnički dnevnik knjizenje blagajne pazara uplata isplata
 • Kontiranje i knjiženje plaćanja i naplate kompenzacijom, asignacijom i cesiom (u vezbama i u lekcijama )
 • Finansijski lizing kod primaoca lizinga -Pojam finansijskog lizinga, zakonska regulativa kod primaoca korisnika lizinga, Specifičnosti u obračunavanju PDV kod primaoca lizinga i prava koriscenja predhodnog PDV
 • Knjiženje lizinga i praćenje lizing rata i uplata kamate
 • Obračun i Knjiženje valutne klauzule i kursnih razlika
 • Proizvodnja u obradi i doradi
 • izrada kalkulacije proizvoda
 • Knjiženje prodaje gotovih proizvoda
 • utvrdjivanje zaliha sa stanjem na kraju godine
 • Obračun i knjiženje poreskih razlika i poreske amortizacije
 • Finansijski izvestaji, poreski bilans primena zakona o porezu na dobit
 • Izrada finansijskih izvestaja( Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički aneks bilans promena na kapitalu, bilans tokova gotovine )

Praktičan rad na knjigovodstvenom programu BILLANS

Kontrolno polaganje za "Ovlašćenog knigovodju - kontrolora"

-Izrada projektnog zadatka

Finance Team Kursevi

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online samostalni knjigovodja -poreski knjigovodja

svi gradovi u Srbiji

Upis: online nastava datum početka je nakon uplate

Datum početka kursa: 30.11.2023

Trajanje kursa: 3 +1 mesec gratis

inostranstvo

Datum početka kursa: 29.11.2023

Trajanje kursa: 4 meseca