OnLine kursevi knjigovodstva

OnLine kursevi knjigovodstva

Knjigovodstvo, poslovno znanje koje donosi odličnu zaradu.

Šta valja znati da bismo došli do takvog posla?

Upravo su to ta znanja i sposobnosti koje vam mogu doneti dobro placen posao.

Pitanja na koja ćete danas odgovarati kada konkurišete za neki posao, sve su manje "Koju ste školu zavrsili?", a sve su više:

FINANCE TEAM  škola je  kreirala aplikaciju koja oslikava ručno knjigovodstvo. Sada sa lakoćom možete posvetiti vreme na obrazovanje za knigovodstvena zanimanja. Sada zaista zavisi samo od Vas. Cena je popularna. Kod svojih ste kuća. . Na Tebe je red. Uključi se!

NAČIN RADA

Radite sve a dokumentacija je uredno smeštena u fasciklama na računaru

Moduli

1.  ručno knjigovodstvo sa finansiskim izveštajima

2.  knjigovodstvo na programu  I. Ovoga puta u rukama imate istu izvornu dokumentaciju koju knjižite u program

  1. Kurs je napravljen tako da vi radite kod svojih kuća na aplikaciji koja je u računaru a kao da radite ručno.

Natavniku su dostupni radovi i Vaš rad se prati i kontroliše.

omogućeno Vam je

1.. Nastavnik prati vaš rad i šalje Vam sugestije permanentno

slika1.jpg

Način rada:

1. Aplikacija za ručno knjigovodstvo

2. Pristup na softver 3.

Kurs se radi u 3 dela

Prvi deo

Predvidjeno 24 časa: prisutna podrška  na zakazano vreme za Vaš nalog

U ovom delu vrši se evidentiranje knjigovodstvene dokumentacije kroz pomoćne knjige kupaca i dobavljača, knjiga osnovnih sredstava, poreske evidencije KPR i KiR, vodi se robno knjigovodstvo radi se obračun zarada i obračun amortizacije.

Drugi deo

Predvidjeno trajanje kursa je 24/šk časa. Prisutna podrška na zakazano vreme vidljivo Vašem nalogu u odredjenim terminima Pričaonica.

U ovom delu kursa, kontira se sva dokumentacija i knjiži u glavnu knjigu – ručno, zatim se glavna knjiga kontoliše sa analitičkom evidencijom kartica kupaca, dobavljača, robe i osnovnih sredstava, KPR-a i KIR-a. Obračunava se računovodstvena  amortizacija osnovnih sredstavai, obračunava se zarada za 2 radnika i pripadajuće prijave. Radi se obračun i plaćanje uvoza izvoz i naplata od ino kupca.

Nakon unosa dokumentacije ponovo sve kontoliše sa analitikama sastavlja se i knjiži PDV prijava.

Polaznici se nakon toga upoznaju sa pojmom zaključni list. Sastavljaju bilans uspeha i bilans stanja i statistički aneks i unose u aplikaciju  APR.

Treči deo

U ovom delu se sve poslovne promene unose na knigovodsvenom softveru Billans 16 šk /čas i polaznici rad u ovom program mogu nastaviti još 2 meseca nakon završetka kursa.

U ovom delu počinje i knjiženje istih promena kroz knjigovodstveni program Billans i simulira se rad u stvarnom knjigovodstvu vaše virtuelne firme. Sve je stvarno samo se  obavlja se virtuelnim sredstvima.

Polaganje ispita

Ispit se polaže tako što ste stekli bodove na prva 3 dela kursa. Za ispit je predviđen obavezni dolazak u Sedište organizatora. Ispit se polaže zajedno sa kandidatima koji rade offline kurs. Na ispit se rade kontrolna pitanja (na zaokruženje opisno i  jedan kratak zadatak iz svih oblasti sa kursa. Nema polaganja na računarima

Ispit traje 1 sat i besplatan je.

Na ispitu se radi kontrolni test sa otprilike 25- 30 pitanja iz oblasti:

1. Zakonodavna i poreska politika

2. Primena kontnog okvira – Kontiranje poslovnih promena

3. Izrada knjiženje i rokovi i podnošenja PPPDV – prijave

4. Obračun zarade i pravila i rokovi podnošenja poreske prijave

5. Ocenjivanje za Sertifikat( 100% )bodova

6. 25 boda nosi zadatak virtuelna firma tkz ručno knjigovodstvo

7. 24 boda nosi knjižeje virtuelne firme kroz knjigovodstveni program takozvano mašinsko knjigovodstvo

8. 41 boda nosi kontrolni ispit

9. 10 boda nosi marljivost,aktivnost i redovnost na časovima

kontrolor2.gif slika7.jpg

 

O

Opširnije ...

metodi-rada-za-kurseve02  SAM 0243

 

Cena kursa je 23100.00 din - Poruči

 

Kurs  za sertifikat "Samostalni knjigovodja "daje polaznicima je srednji nivo knigovodstvenog znanja .Kreiran tako da pruža odmah upotrebljivo znanje ,omogućaca polaznicima da  ovladavaju materijom vodjenja poslovne knjiga u malim trgovačkim predzuzećima, udruženjima i preduzetničkim radnjama koje vode prosto i  dvojnoknjigovodstvo ..

U nastavi se koriste najmodernije metode rada u obrazovanju polaznika i jedinstveni metod za obuku na knjigovodstvena zanimanja .

 

SAM 0154   SAM 0134 SAM 0007 SAM 0279

Već na prvim časovima polaznici se suočavaju sa uspešno usvojenim gradivom . Na završetku nastave polaznici bi trebalo da:

 

  1. Budu u stanju da kontiraju i knjiže knjigovodstvene promene većine malih preduzeća.
  2. Budu u stanju da kontiraju i knjiže složenije knjigovodstvene promene: veleprodaju , uvoz, izvoz, devizna plaćanja, kursne razlike.
  3. Steknu znanje da pravilno obračunaju PDV za uplatu i podnesu poresku prijavu
  4. Steknu znanje da obračunaju zaradu i poreze i doprinose na zarade i podnesu poreske prijave
  5. Steknu osnove za sveobuhvatnije shvatanje i proučavanje računovodstva i njegovih sastavnih delova.
  6. Steknu znanja da vrše kontrolu zaključnog lista.
  7. Samostalno ( na osnovu Zaključnog lista virtuelne firme ) popune originalne obrasce-finansiske izveštaje bilans uspeha, bilans stanja
  8. Steknu znanje da za evidentiranje knjigovodstvenih promena koriste bilo koji knjigovodstveni softver.

 

Kurs  "Ovlašćeni knjigovodja"  

 

 

 

Cena kursa je 51100,00 din - Poruči

 

Kurs je kreiran tako da polaznici ovladavaju gradivom koje im omogućava vodjenje poslovne knjige u društvima sa specifičnim poslovnim promenama, srednjih i velikih preduzeća i društava specifičnih delatnosti.

 

SAM 0644        SAM 0637

Nakon završetka kursa polaznici bi trebalo da budu osposobljeni da:

  • Vode poslovne knjige i organizuju knjigovodstvo u srednjim i velikim preduzećima i društvima specifičnih delatnosti

Opširnije kurs ovlašćeni knjigovodja

 

 

SAM 0276SAM 0280

 

 

 

SAM 0156

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

poreski računovodja

svi gradovi u Srbiji

Upis: do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 +2 mesec gratis

inostranstvo

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4+2 mes gratis