ONLINE Samostalni knjigovodja

 

a00c47c9-crop-640x284x100Kurs za sertifikat "Samostalni knjigovođa" daje polaznicima srednji nivo knjigovodstvenog znanja. Kreiran je tako da pruža odmah upotrebljivo znanje - omogućava polaznicima da  ovladavaju materijom vođenja poslovnih knjiga u malim trgovačkim predzuzećima, ...

Opšte informacije

ONLINE kurs za sertifikat Samostalni knjigovođa je

FINANCE TEAM škola je kreirala aplikaciju koja oslikava ručno knjigovodstvo. Sada sa lakoćom možete posvetiti vreme na obrazovanje za knigovodstvena zanimanja. Sada zaista zavisi samo od Vas. Cena je popularna. Kod svojih ste kuća. Dostupan je On-line nastavnik. Aplikaciju za Kurs i metodu i tehnologiju uradio jedan od vrhunskih stručnjaka za računovodstvo i računovodstveno obrazovanje. Na tebe je red. Uključi se!

NAČIN RADA

Radi se na aplikaciji na računariu koja potpuno podržava kurs offline za samostalnog knjigovođu :
Unose se promene analitički na karticama osnovnih sredstava, robe, kupaca, dobavljača i na svim propisanim obrascima, tabelama i poreskim evidencijama. Rade se obračuni računovodstvene amortizacije. Obračun zarada i isplata zarade i pripadajuća Prijava PPP-PD Izradjuje se poreska PPPDV prijava. Radi se obračun uvoza, izvoza naplata i isplata i knjiži na odgovarajućoj analitici. Sve promene se potom knjiže na glavnu knjigu. Radi se zatvaranje rezultata i formira bruto bilans. Izrađuju se potom ručno finansijski izveštaji BILANS USPEHA, BILANS STANJA I STATISTIČKI ANEKS.
Radite sve a dokumentacija je uredno smeštena u fasciklama na računaru

Natavniku su dostupni radovi i Vaš rad se prati i kontroliše.

 1. Nakon   8-me vežbe
 2. . NAKON 12-TE vežbe
 3. Nakon  16-te vežbe
 4. i poslednja nakon 20 te vežbe

D

Nastavna učila

1. Aplikacija za ručno knjigovodstvo
2. Pristup na softver Billans

Nastava po segmentima

docs_CV_Nada_Zlatkovic images

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom Osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna - pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje ,
 3. Evidentiranje u knjigu KPR
 4.  osnovna sredstva, knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava.
 5. Izrada ulaznih kalkulacija za robu i
 6. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 7. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice,
 8. Knjiženje kroz KIR,
 9. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca - analitika
 10. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača)
 11. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka
 12. Isplata zarade I poreza I doprinosa na zarade na odgovarajuće uplatne račune
 13. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa,
 14. knjiženje PDV iz uvoza
 15. Devizna plaćanja, devizni izvod obračun kursnih razlika
 16. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR
 17. Izrada PPPDV prijave
 18. Knjiženje PPPDV  prijave
 19. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja, principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže,Primena pravilnika o kontnom okviru
 20. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu
 21. Predzaključna i zaključna knjiženja
 22. Izrada zaključnogh lista ručno i na računaru,
 23. izrada finansijskih izveštaja bilans uspeha, bilans stanja

Kurs je napravljen tako da vi radite kod svojih kuća na aplikaciji koja je u računaru a kao da radite ručno.

Program je 100% isti. .

Kurs se radi u 3 dela

Prvi deo

U ovom delu vrši se evidentiranje knjigovodstvene dokumentacije kroz pomoćne knjige kupaca i dobavljača, knjiga osnovnih sredstava, poreske evidencije KPR i KiR, vodi se robno knjigovodstvo radi se obračun zarada i obračun amortizacije.

Drugi deo

Predvidjeno trajanje kursa je 24/šk časa. Prisutna podrška na zakazano vreme vidljivo Vašem nalogu u odredjenim terminima Pričaonica.
U ovom delu kursa, kontira se sva dokumentacija i knjiži u glavnu knjigu – ručno, zatim se glavna knjiga kontoliše sa analitičkom evidencijom kartica kupaca, dobavljača, robe i osnovnih sredstava, KPR-a i KIR-a. Obračunava se računovodstvena amortizacija osnovnih sredstavai, obračunava se zarada za 2 radnika i pripadajuće prijave. Radi se obračun i plaćanje uvoza izvoz i naplata od ino kupca.
Nakon unosa dokumentacije ponovo sve kontoliše sa analitikama sastavlja se i knjiži PDV prijava.
Polaznici se nakon toga upoznaju sa pojmom zaključni list. Sastavljaju bilans uspeha i bilans stanja i statistički aneks i unose u aplikaciju APR.

Treči deo

U ovom delu se sve poslovne promene unose na knigovodsvenom softveru Billans 16 šk /čas i polaznici rad u ovom program mogu nastaviti još 2 meseca nakon završetka kursa.
U ovom delu počinje i knjiženje istih promena kroz knjigovodstveni program Billans i simulira se rad u stvarnom knjigovodstvu vaše virtuelne firme. Sve je stvarno samo se obavlja se virtuelnim sredstvima.

Polaganje ispita

Ispit se polaže tako što ste stekli bodove na prva 3 dela kursa. Za ispit je predviđen obavezni dolazak u Sedište organizatora. Ispit se polaže zajedno sa kandidatima koji rade offline kurs. Na ispit se rade kontrolna pitanja (na zaokruženje opisno i jedan kratak zadatak iz svih oblasti sa kursa. Nema polaganja na računarima
Ispit traje 1 sat i besplatan je.

1. Zakonodavna i poreska politika
2. 3. Izrada knjiženje i rokovi i podnošenja PPPDV – prijave
4. Obračun zarade i pravila i rokovi podnošenja poreske prijave
5. Primena kontnog okvira –bilansiranje

6.Izrrada Finansijskih izveštaja

7. Izrada Poreskog bilansa

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kursevi Finance Team

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online samostalni knjigovodja -poreski knjigovodja

svi gradovi u Srbiji

Upis: online nastava datum početka je nakon uplate

Datum početka kursa: 30.11.2023

Trajanje kursa: 3 +1 mesec gratis

inostranstvo

Datum početka kursa: 29.11.2023

Trajanje kursa: 4 meseca