Online kurs – Ovlašćeni knjigovođa

  Online kurs Ovlašćeni knjigovođa  je logičan nastavak online kursa za sertifikat samostalni knjigovodja  

Iskustava polaznika knjigovodstvenih kurseva

Online kurs ovlašćeni knjigovodja - Cena

Cena kursa    60.000,00  trajanje kursa 4+1 mesec gratis 

Izrada sertifikata košta 3.500 00dinara

Dostupna vam je aplikacija 24 sata  dnevno

Akcijske cene  :

 

Mart  20% na  osnovnu cenu 48000,00 za studente i nezaposlene 42000,00

juni ,juli,avgust  30% na osnovnu cenu

decembar  35% na osnovnu cenu

Plaćanje: u 5  mesečnih rata

Dodatni popust za nezaposlene i studente 10%

Na kursevima  se u obuci  primenjuje jedinstveni metod škole Finance Team autora Nada Zlatković.

 

Izgled  kursa 

Online kurs Edukacija

lekcije i testovi  su kreirani tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla, 21 lekcija u okviru koji se radi 20 kratkih testova - provera teoretske edukacije.

Testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

2.1 Ručno knjigovodstvo 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran.Vežbe su 100% pokrivene uputstvima!

Online kurs knjigovodstva je napravljen tako da vi radite od svojih kuća na aplikaciji koja je na vašem računaru, u koju ulazite preko našeg sajta. Efekat je isti kao da radite ručno!

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz  lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva. 1) Aplikacija se sastoji od ukupno 20 lekcije i 20 vežbi u okviru kojis ne laze više podvežbi (operacija). Ukupno  20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 60 operacija poslova knjigovodstva.

 2.2 .Izrada finansijskih izveštaja (Bilans Uspeha; Bilans Stanja; Statistički izveštaj; izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomena uz finansijske izveštaje.

Način rada 

  Polaznik je u radu potpuno samostalan 

Provere odrađenog od strane nastavnika

Natavniku su dostupni radovi i Vaš rad se prati i kontroliše sa slanjem utvrđenih grešaka koje polaznik mora da ispravi po paketima vežbi.

Provera rada vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja.

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni  da vodite organizaciju knjigovodstva finansijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala; Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača, blagajnu. Vršiti plaćanja dinarska i devizna i alternativna, sklapati Ugovore za alternativna plaćanja (Ugovori o cesiji, asignaciji i preuzimanju duga,  obračunavati valutne i kursne razlike. Obračunavati i plaćati  lizing rate,sastaviti platne liste i obračunavati zarade, bolovanja, obračunati naknade po  ugovorim, kreirati poslovne knjige, obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju i knjižiti porseke razlike. Bićete osposobljeni da vršite obračun uvoza i obračun proizvodnje, da podnosite relevantne poreske prijave:poreza na dodatu vrednostm da knjižite manjkove i viškove, kreirate poslovne knjige, izradite zaključni list, i pun set finansijskih izveštaja, poreskog bilnsa i poreske prijave porijave poreza na dobit pravnih lica. 

Nastava po modulima 

 1. Računovodstvene politike za srednja preduzeća
 2. Početno stanje,knjiženje
 3. Nabavka osnovnih sredstava bez naknade-
 4. Nabavka osnovnih sredstava iz lizinga-
 5. Obračun računovodstvene amortizacije -
 6. Lizing poslovi knjiženje obračuna  plaćanja - isplata rata;
 7. Nabavka robe u maloprodaji;
 8. Knjiženje kroz KPR broj 1;
 9. Maloprodaja prodaja-knjiženje;
 10. Knjiženje kroz knjigu  KIR br1;
 11. Podnošenje poreske prijave za prvi period -   PPPDV1
 12. Obuhvatanje obaveza i potraživana  sa početnim stanjem;
 13. Tekući računi
 14. Plaćanje i naplata po osnovu Ugovora o kompenzaciji, Cesiji, Asignaciji (alternativni oblici plaćanja;
 15. Blagajna pazara (uplata isplata);
 16. Avansna plaćanja ;
 17. Obračuni, isplata  i podnošenje prijava za zarade i naknade zarada -knjiženje;
 18. Obračun  isplata  i podnošenje prijava po osnovu ugovora o delu i autorskim ugovorima -knjiženje;
 19. Proizvodnja  bez klase 9   -knjiženje
 20. Poslovi REEXPORTA  zakonodavna regulativa devizna plaćanja -knjiženje;
 21. Obrazac 70, Devizni tekući račun -knjiženje;
 22. Kupoprodaja deviza;
 23. Knjiženje Rexporta u KPR 2, KIR2;
 24. Podnošenje i knjiženje  PPPDV  za drugi poreski  period-knjiženje;
 25. Obračun kursnih razlika i valutnih klauzula - knjiženje;
 26. Otuđenje osnovnih sredstava-prodaja-knjiženje;
 27. Manjak opreme -knjiženje;
 28. Knjiženje manjkova osnovnih sredstava kroz knjigu Kir 3;
 29. Podnošenje PPPDV za treći period -knjiženje;
 30. Obračun poreske amortizacije i knjiženje poreskih razlika;
 31. Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj; Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu
 32. Izrada poreskog  bilansa i Poreske prijave poreza na dobit pravnih lica.

Ispit: 

Polaganje ispita je besplatno

Izrada sertifikata košta 3.500 00dinara

Teme polaganja.

Izrada Finansijskih izveštaja i Poreskih prijava:

Kao ispit se računa

 1. Ručno knjigovodstvo (online aplikacija Ovlašćeni knjigovođa): 60 poena;
 2. Izrada Finansijskih izveštaja i Poreskih prijava: 40 poena;
 3. Kontrolna isitna pitanja

Ispit

ispit se polaže online, traje 1 sat i besplatan je.

 

1. Pravna i poreska regulativa ( Kontrolna pitanja )

2. tehnologija i tehnika knjiženja(Kontrolna pitanja )

3. Kniženje na knjigovodstvenom programu Billans na računaru

4.Izrada finansiskih izveštaja (ručna izrada bilansa virtuelne firme )

Broj bodova

Ručno knjigovodstvo (online aplikacija Ovlašćeni knjigovođa): 60 poena;

Izrada Finansijskih izveštaja i Poreskih prijava: 40 poena;

 Sertifikat : ovlašćeni knjigovodja - kontrolor

 

 

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

offline samostalni knjigovodja

Novi Sad

Datum početka kursa: 29.03.2018

Trajanje kursa: 2 meseca

Beograd

Datum početka kursa: 29.03.2018

Trajanje kursa: 2 meseca