Online kurs – Ovlašćeni knjigovođa

  Online kurs Ovlašćeni knjigovođa  je logičan nastavak online kursa za sertifikat samostalni knjigovodja  

Online koncept  je vaš jedini  izbor u vremenu digitalizacije ?

Upišite kurs i postanite svoj gazda ,Budite online knjigovodja vašim klijentima ili ponudite online knjigovodstvene usluge firmama ili knjigovodstvenim  agencijama Budite hrabri .Verujte u sebe .Mi imamo podršku za vas .

Online kurs škole FINANCE TEAM je prvi pravi online kurs knjigovodstva za učenje na daljinu .Na našem kursu obezbedjeno je softversko rešenje za obuku. Dobro nam došli 

 

Online kurs ovlašćeni knjigovodja - Cena

Pitajte za dodatne popuste

Akcijske cene  : oktobar 

 30% na osnovnu cenu

Osnovna cena kursa  je   60.000,00  trajanje kursa 4+1 mesec gratis  sa popustom 42000,00 dinara 

Izrada sertifikata košta 4.500 00dinara

Dostupna vam je aplikacija 24 sata  dnevno

Plaćanje: u 4  mesečnih rata

Na kursevima  se u obuci  primenjuje jedinstveni metod škole Finance Team autora:Nada Zlatković i Jelena Bogdanović

Izgled  kursa 

Online kurs Edukacija

lekcije i testovi  su kreirani tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla, 21 lekcija u okviru koji se radi 20 kratkih testova - provera teoretske edukacije.

Testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

2.1 Ručno knjigovodstvo 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran.Vežbe su 100% pokrivene uputstvima!

Online kurs knjigovodstva je napravljen tako da vi radite od svojih kuća na aplikaciji koja je na vašem računaru, u koju ulazite preko našeg sajta. Efekat je isti kao da radite ručno!

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz  lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva. 1) Aplikacija se sastoji od ukupno 20 lekcije i 20 vežbi u okviru kojis ne laze više podvežbi (operacija). Ukupno  20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 60 operacija poslova knjigovodstva.

 2.2 .Izrada finansijskih izveštaja (Bilans Uspeha; Bilans Stanja; Statistički izveštaj; izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomena uz finansijske izveštaje.

Način rada 

  Polaznik je u radu potpuno samostalan 

Provere odrađenog od strane nastavnika

Natavniku su dostupni radovi i Vaš rad se prati i kontroliše sa slanjem utvrđenih grešaka koje polaznik mora da ispravi po paketima vežbi.

Provera rada vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja.

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni  da vodite organizaciju knjigovodstva kreirate poslovne knjige; imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala; Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača,  Vršiti plaćanja dinarska i devizna i alternativna, sklapati Ugovore za alternativna plaćanja (Ugovori o cesiji, asignaciji i preuzimanju duga) i knjižiti ista , Voditi i knjižiti  blagajnu i tekuće račune dinarske i devizne  voditi i knjižiti maloprodaju i KEPU-knjige .Zaprimati nabavku opreme iz finansijskog  lizinga  Obračunavati i plaćati  lizing rate,obračunavati valutne i kursne razlike.Sastavljati  platne liste i obračunavati zarade, bolovanja, obračunati naknade po  ugovorim, , obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju i knjižiti porseke razlike. Bićete osposobljeni da vršite obračun specifičnih uvoza i izvoza (rexport).Voditi i evidentirati obračun proizvodnje preko dorade,zalihe materijala ,Obračun kooperacije lepljenje,sklapanje i, da podnosite relevantne poreske prijave:poreza na dodatu vrednostm da knjižite manjkove i viškove, , izradite zaključni list, i Kreirate pun set finansijskih izveštaja, poreskog bilnsa i poreske prijave porijave poreza na dobit pravnih lica. 

Nastava po modulima 

 1. Računovodstvene politike za srednja preduzeća
 2. Početno stanje,knjiženje
 3. Nabavka osnovnih sredstava bez naknade-
 4. Nabavka osnovnih sredstava iz lizinga-
 5. Obračun računovodstvene amortizacije -
 6. Lizing poslovi knjiženje obračuna  plaćanja - isplata rata;
 7. Nabavka robe u maloprodaji;
 8. Knjiženje kroz KPR broj 1;
 9. Maloprodaja prodaja-knjiženje;
 10. Knjiženje kroz knjigu  KIR br1;
 11. Podnošenje poreske prijave za prvi period -   PPPDV1
 12. Obuhvatanje obaveza i potraživana  sa početnim stanjem;
 13. Tekući računi
 14. Plaćanje i naplata po osnovu Ugovora o kompenzaciji, Cesiji, Asignaciji (alternativni oblici plaćanja;
 15. Blagajna pazara (uplata isplata);
 16. Avansna plaćanja ;
 17. Obračuni, isplata  i podnošenje prijava za zarade i naknade zarada -knjiženje;
 18. Obračun  isplata  i podnošenje prijava po osnovu ugovora o delu i autorskim ugovorima -knjiženje;
 19. Obračun i knjiženje proizvodnja  bez klase 9   -knjiženje
 20. Poslovi REEXPORTA  zakonodavna regulativa devizna plaćanja -knjiženje;
 21. Obrazac 70, Devizni tekući račun -knjiženje;
 22. Kupoprodaja deviza;
 23. Knjiženje Rexporta u KPR 2, KIR2;
 24. Podnošenje i knjiženje  PPPDV2  za drugi poreski  period-knjiženje;
 25. Obračun kursnih razlika i valutnih klauzula - knjiženje;
 26. Otuđenje osnovnih sredstava-prodaja-knjiženje;
 27. Manjak opreme -knjiženje;
 28. Knjiženje manjkova osnovnih sredstava kroz knjigu Kir 3;
 29. Podnošenje PPPDV za treći period -knjiženje;
 30. Obračun poreske amortizacije i knjiženje poreskih razlika;
 31. Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj; Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu
 32. Izrada poreskog  bilansa i Poreske prijave poreza na dobit pravnih lica.

Ispit: 

Polaganje ispita je besplatno

Izrada sertifikata košta 4.500 00dinara

Teme polaganja.

Izrada Finansijskih izveštaja i Poreskih prijava:

Kao ispit se računa

 1. Ručno knjigovodstvo (online aplikacija Ovlašćeni knjigovođa): 60 poena;
 2. Izrada Finansijskih izveštaja i Poreskih prijava: 40 poena;
 3. Kontrolna isitna pitanja

Ispit

ispit se polaže online, traje 1 sat i besplatan je.

 

1. Pravna i poreska regulativa ( Kontrolna pitanja )

2. tehnologija i tehnika knjiženja(Kontrolna pitanja )

3. .Izrada finansiskih izveštaja (ručna izrada bilansa virtuelne firme )

Broj bodova

Ručno knjigovodstvo (online aplikacija Ovlašćeni knjigovođa): 60 poena;

Izrada Finansijskih izveštaja i Poreskih prijava: 40 poena;

 Sertifikat : ovlašćeni knjigovodja - kontrolor

 

 

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online poreski knjigovodja

svi gradovi u Srbiji

Datum početka kursa: 04.07.2022

Trajanje kursa: 4 meseca

inostranstvo

Datum početka kursa: 21.03.2022

Trajanje kursa: 4 meseca