kursevi knjigovodstva finance team

 kurseva Finance Team  Informacije za polaznike

Učite od eksperata!

Autori

1.Nada Zlatković diplomirani ekonomista ,ovlašćeni revizor ,stečajni upravnik,

2. Jelena Bogdanović diplomirani ekonomista  

  kursevi škole Finance Team

Online kursevi knjigovodstva  Finance Team su uradjeni po svetskim standardima učenja na daljinu obratite pažnju kad birate majstora, samo je jedan 100% praktični kurs, od dokumenta do završnog računa knjigovodstveni kurs samostalni knjigovodja Finance Team!  Šta nude ostali?

Online  kursevi su nаmenjen svimа onimа koji žele dа se operаtivno bаve rаčunovodstvom, dаkle ljudimа kojimа to jeste, ili će biti profesijа, poslovnim ljudimа, i menаdžerimа, bez obzira na broj godina polaznika i stručne sprame.

1.samostalni knjigovodja online  obuhvata vodjenje knjiga (finansiska operativa sa plaćanjima, dinarskim i deviznim  ) i izradu svih poreskih prijava i finansiskih izveštaja   veletrgovinu i usluge (domaća i inostrana uvoz-izvoz )i  poljoprivredna gazdinstva.

2.Ovlašćeni knjigovodja    obuhvata maloprodaju ;proizvodnju; obuhvata vodjenje knjiga  za srednja i velika preduzeća  sa obukom za finansisku operativu sa plaćanjem dinarskim i deviznim i alternativnim sredstvima plaćanja kinansisku i izradu svih poreskih prijava i finansiskih izveštaja  za velika preduzeća  (domaća i inostrana uvoz-izvozi  poljoprivredna gazdinstva

Dinamika kursa

  • dinamiika kursa :Prvih mesec dana jedanputa nedeljno
  • drugih mesec dana 2 puta nedeljno i jedna subota

Cena kursa samostalni knjigovodja  sa popustom 30% koji traje do septembra je 22000,00.Polagan je ispita je besplatno; izrada sertifikata je 2500,00

Cena kurs za sertifikat ovlašćeni knjigovodja   sa popustom JE 48000,00 dinara .Polagan je ispita je besplatno;izrada sertifikata je 4500,00

Kursevi knjigovodstva su obuka za knjigovodstvo kao zanat. Poštovani polaznici obratite pažnju kada birate majstora, samo je jedan 100% praktičan - Kursevi knjigovodstva Finance Team. Od dokumenta do završnog računa - knjigovodstveni kurs samostalni knjigovođa. Šta nude ostali?

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni voditi organizaciju knjigovodstva potraživanja, financijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala i obveza. Voditi evidenciju kupaca i dobavljača (saldakonti kupaca i dobavljača. Sastaviti platne liste i obračunavati zarade ; obračunati i kreirati poslovne knjige .Podnositi relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednost :poreza i doprinosa na zarade  obračunati i kreirati poslovne knjige  poljoprivrednih gazdinstva.  Koristit ćete se  knigovodstvenim softverom  za vođenje knjigovodstva, imati znanja za izradu financijskih izvještaja i Prijavu za poret na dobit za Društva i preduzetnika  obveznike Srbije i  standarda financijskog izvještavanja.

Kada kandidat bude položio završni ispit, on će postati i vlasnik sertifikata, odnosno uverenja i dodatka sertifikatu, koji je apsolutno validan.

  •  U kreiranju nastave škole Finance Team korišćene su savremene  programske metode nastave,  sa jasnim ciljem da se učenicima omogući da uče vlastitim mozgom a ne napamet.

Nastavni proces i cilj

Cilj  nastavnog procesa je da se polaznici kursa obuče za  praktično obavljanje poslova vođenja poslovnih kniga. Nastavnik polazi od toga da učenici nemaju nikakvo prethodno praktično znanje za obavljanje ovog traženog zanimanja. Zadatak nastavnika je da postojeća znanja iz ove oblasti prenese  na učenike na najsvrsishodniji način.

U ovom procesu nastavnik mora da poseduje najveće moguće znanje iz više oblasti kao što su:

- Zakonodavna, pravna i poreska regulativa koja pokriva predmet učenja;

- Metode i principe  učenja;

- Psihologiju i komunikaciologiju;

- Informatiku i  druga znanja koja mogu biti od koristi.

Škola Finance Team je prihvatila programirani - vođen nastavni metod (odozgo na dole) i projektovala način, tehnologiju i tehniku izvođenja nastave.

Trajanje kursa, natavni dan, časovi

Ukupan broj nastavnih  dana je podeljen tri dela  po srodnosti  poslova  koje polaznici u toku kursa trabaju da pređu.Trajanje jednog nastavnog dana je tri  sata. Dinamika kursa je: prvih mesec dana jedan put nedeljno; drugi mesec: dva puta nedeljno. Ukupno trajanje kursa je dva meseca. Broj polaznika kreće se od 8-12.

 U prvom delu kursa cilj i predmet je sticanje novog znanja iz zakonodavne i poreske regulative i načina rada vođenja analitike  poslovnih knjiga projektovane firme (kartice osnovnih sredstava, robe, poreske evidencije KPR i KIR, kartice kupaca, dobavljača, tekućih računa, obračun zarada).

U drugom delu kursa knjiži se relevantna dokumentacija kroz finansijsko knjigovodstvo, kontroliše glavna knjiga sa pomoćnim knjigama (kreiranim na prvom delu kursa) izrađuje se bruto bilans i finansijski izveštaji i polaznici se upoznaju sa podnošenjem  zakonskih poreskih prijava.

U trećem delu kursa knjiži se obezbeđena dokumentacija kroz knjigovodstveni program Billans.

Link za pristup programu i materijal dobijaju putem mejla. Na času je nastavnik prisutan ali ne predaje, već je tu samo ukoliko nastanu određene tehničke ili unosne greške koje treba ispraviti. Cilj je da polaznici budu što samostalniji kako bi ostvarili prednost na tržištu rada, a to je obezbeđeno prethodno stečenim znanjem i pomagalima za praktični unos dokumnentacije u vidu uputstva u tekstualnoj i video formi.

Nakon završenog kursa studenti polažu završni ispit putem testa.

 

Kontrola urađenih zadataka u prvom i drugom delu kursa

Na kraju svakog časa  vrši se kontrola urađenih zadataka i to tako što jedan polaznik diktira dok svi ostali treba da kontrolišu svoj rad i isprave greške. Ovim postupkom kontrole postiže se sigurnost učenika, tako što studenti dobiju saznanje o tačnosti urađenog zadatka kao i načina da eventualne greške isprave. Nakon urađenog praktičnog dela nastavnik kratkim predavanjem izlaže siže  celog posla urađenog u tokom  nastavnog dana.

Kontrola urađenih zadataka u trećem delu kursa

Kontrolu njpre vrše sami polaznici na osnovu video uputstva koje su dubili, a koje ih upućuje na to kako da na osnovu unete dokumentacije izvrše kotrolu u samom programu i kontrolu sa ručno kreiranom dokumentacijom. Zatim kontrolu vrši nastavnik.

Online kursevi kreirani sa istim ciljevima i zadacima i istom metodom  kao i  offline kursevi škole Finance Team uz nastavno pomagalo –aplikaciju. Aplikacija se sastoji iz lekcija i vežbi. Teoretska nastava kojom se savladava novo znanje predstavljena je putem lekcija i testova a praktična nastava se odvija u delu aplikacije koja funkcioniše kao  ručno vođenje knjigovodstva - Da bi se online edukacija obavljala kvalitetno.

Tok nastavnog procesa i klasifikacija nastavnih časova

Nastavni časovi su po strukturi podeljeni na 3 dela:

1) Lekcija kroz koju se izlaže novo gradivo;

2) Praktičan deo nastave - vežbe;

3) Praktičan deo nastave – izrada finansijskih izveštaja i unos dokumentaciju u računovodstveni program bilans.

Sadržaj kursa i nastavni plan

Kurs je podeljen na tri dela po srodnosti poslova koje polaznici kursa treba  da pređu tokom kursa. Polaznici treba da završe svaki deo u predviđenom vremenu.  Dinamika kursa ostavljena je polaznicima da sami urede i isplaniraju uz obavezan kontinuitet rada.

 U prvom delu kursa cilj i predmet je sticanje novog znanja iz zakonodavne i poreske regulative i načina rada vođenja analitike  poslovnih knjiga projektovane firme (kartice osnovnih sredstava, robe, poreske evidencije KPR i KIR, kartice kupaca, dobavljača, tekućih računa, obračun zarada).

U drugom delu kursa knjiži se relevantna dokumentacija kroz finansijsko knjigovodstvo, kontroliše glavna knjiga sa pomoćnim knjigama (kreiranim na prvom delu kursa) izrađuje se bruto bilans i finansijski izveštaji i polaznici se upoznaju sa podnošenjem  zakonskih poreskih prijava.

Nastavni dan u drugom delu takođe se deli u dva dela: Prvi deo obuhvata upoznavanje polaznika sa pojmom dvojnog knjigovodstva i knjiži se relevantan dokumentacija kroz glavnu knjigu. U drugo delu zahteva se što veća samsotalnost polaznika, zbog zbog same strukture posla koji je predmet kao i zbog znanja koji su učenici stekli tokom kursa. U ovom delu rade se finansijski izveštaji i podnose poreske prijave. Nastavnik u ovom delu treba da omogući kreativnost učenika i samostalnu primenu stečenog znanja. Nastavni dan se deli na dva dela: Prvi deo vodi se pretežno predavanjem nastavnika  putem razgovora. Drugi deo nastavnog dana je praktični deo - polaznicima su dostupne skripte sa preciznim uputstvima za izradu praktičnog dela da samostalno urade zadatak.

U trećem delu kursa knjiži se obezbeđena dokumentacija kroz knjigovodstveni program Billans.

Link za pristup programu i materijal dobijaju putem mejla. Na času je nastavnik prisutan ali ne predaje, već je tu samo ukoliko nastanu određene tehničke ili unosne greške koje treba ispraviti. Cilj je da polaznici budu što samostalniji kako bi ostvarili prednost na tržištu rada, a to je obezbeđeno prethodno stečenim znanjem i pomagalima za praktični unos dokumnentacije u vidu uputstva u tekstualnoj i video formi.

Tok nastave na online aplikaciji

Nastavni dan je podeljen na dva dela: 1) teoretska  edukacija;  2) praktičan rad. Prvi deo se sastoji iz lekcije, priloga uz lekcije i testova. Broj lekcija jednak je broju poslova za koje se obučavaju učenici. Ukupno ima 20 lekcija i 20 testova. Lekcijom se učenici  uvode u novu oblast  sa ciljem sticanja novih ključnih znanja iz svakog knjigovodstvenog posla koji se izučava – strukture gradiva koje se prelazi. U prilozima su ključni propisi dati u kraćim razumljivijim oblicima kao poreski vodiči za zakonodavnu regulativu. Testovima se vrši provera stečenog znanja iz edukacije. Cilj  priloga je da učenici steknu okvirna znanja iz zakonskih propisa koji su okosnica poslova koji se prelaze. Lekcija je kratka i veoma sažeta, izlažu se samo ključni delovi, zakodavna regulativa i pravila koja čine okvir za knjigovodstveni posao. Struktura se pažljivo bira, izlaže  se u kratkim crtama .Lekcija je je predstavljena na zanimliv način  da polaznici uoče saznanje koje stiču,detalji koji mogu da zbune se izbegavaju.

U drugom delu - praktičnom delu, struktura knjigovodstvenog posala koja je predmet učenja razložena je adekvatnom tehnologijom i tehnikom na niže stepene složenosti – operacije  kao sastavne delove glavnog posla u skladu sa  zakonskim propisima. Za Praktičnu nastavu obezbeđeno je “nastavno pomagalo”- program za ručno knjigovodstvo -  aplikacija za praktičnu nastavu. Operacije su predstavljene u vidu pod vežbi. U ovom delu  studentima se kroz nuputstva  izlažu kratko postupci i tehnologija rada operacije određenog posla koja omogućavaju, da praktično urade samostalno tu operaciju na za to predviđena nastavna pomagala (obrasci, obračuni, nalozi, kartice isl). Pomagala su kreirana u skladu sa zakonskim propisima. Uputstva su precizna i kratka izbegavaju se šira objašnjenja koja polaznike mogu da zbune. Cilj je da se ostavi jak dojam a pri tom striktno poštovanje uputstva kao pravila. Predviđeno je da se uradi više istih postupaka i da se u toku rada polaznici služe samostalno računskim operacijama. Učenicima je za izradu svake operacije omogućena dokumentacija koja se obrađuje. Svaka operacija se sačuvava i koristi  kod novih poslova gde je to zakonski propisano.

Provera nastavnika  i rezultati provere  

Rad polaznika - učenikove vežbe, prati nastavnik i ako je potrebno upućuje učenika da ponovi teoretsku edukaciju ili ponovo pročita uputstvo i potom proveri izradu vežbe.

Sve vežbe svrstavaju se u grupe srodnih poslova. Nakon urađene grupe poslova detaljno se proverava svaka vežba polaznika. Polazniku kursa se šalje spisak grešaka i upućuje se na način šta i kako treba da isravi, ili nastavnik koriguje greške i polaznika obaveštava o vežbi gde je greška utvrđena i šta je ispravljeno. Ukoliko je nastavnik utvrdio dosta grešaka koje su nastale iz razloga što polaznik nije pratio uputstva, polaznik se upućuje na vežbe koje treba da ispravi i na edukaciju koje treba da se pridržava. Polaznik kursa je dužan i obavezan da u predviđenom roku ispravi greške i izvrši kontrolu, za to vreme obustavljena je dodela novim lekcijama i novim sturkturama – vežbama.

Kada polaznik završi sve zadate poslove njegov sledeći zadatak je mašunska obrada (unos i kontrola kreirane dokumentacije kroz računovodstveni program:

Za rad u  mašinskom  knjigovodstvu predviđen je alat knjigovodstveni softver Billans. Ovaj softver ima dobru organizaciju i pravilnu podelu strukture rada. Kao i kod offline kursa, mašinska obrada je nastavak procesa saznanja polaznika. Odvija se tako što polaznici na osnovu skripti i video uputstva svu do sada obezbeđenu i kreiranu dokumentaciju unose u računovodstveni program. Link za pristup programu i materijal dobijaju putem mejla. Kod online praktične obuke, nastavnik vrši kontrolu po urađenim operacijama i eventuano upućuje polaznika na određene greške i način kako da ih ispravi. I ovde je cilj je da polaznici budu što samostalniji, a to je obezbeđeno prethodno stečenim znanjem i pomagalima za praktični unos dokumnentaciju  u vidu uputstva u tekstualnoj i video formi.

Polaganje ispita za sertifikat: Test pitanja.

494c8af4c6bba78f2591a7a8aba31fd2

Finance Team Kursevi

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online poreski knjigovodja

svi gradovi u Srbiji

Datum početka kursa: 04.07.2022

Trajanje kursa: 4 meseca

inostranstvo

Datum početka kursa: 21.03.2022

Trajanje kursa: 4 meseca