online poreski računovodja

 

Online kurs poreski računovodja  nivo napredni

                                                       

 Tip kursa: akademski ;

Cena sa popustom je 65000

Puna cena je 92800

Uključi se!

 

Online kurs   poreski računovodja 

Online kurs   Poreski računovodja  vrši obuku kroz  praktičan rad na aplikaciji za:

 •   Prippremu za polaganje 4 ispita za specijalizaciju pri Komori Ovlašćenih revizora
 • Knjigovodstveno vodjenje virtuelne  firme složene delatnosti (proizvodne i maloprodajne)

1.  Poreski sistemi 2. Pravo za računovodje 3..Teorija računovodstva 4. Menadzment finansijska analiza

Edukacija

Edukacija se vrši preko posebnih lekcija , testova ,zadataka  po programu koji se primenjuje za polaganje ispita pei Komori za Ovlašćene revizore 

1. -Poreski sistemi .

2.  Pravo za računovodje 

3.  Teorija računovodstva 

4. Menadzment Analiza finansijskih izveštaja 

 

 praktična nastava  -za vodjenje virtuelne firme

Polaznik ima dostupnu projektovanu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obradjuje po knjigovodstvenim propisima za koja ima jasna kratka i dostupna uputstva.Detaljna uputstva uz svaki knjigovodstveni posao koji završava obradom dokumentacije su  vidljiva u vidokrugu polaznika tehnika i tehnologija i tehnika knjiženja  primenom  vodjenja ručnog knjigovodstva na putem aplikacije   

Izgled  kursa 

Polaznik ima na svom nalogu :

 1. Edukacija poreska vezana za same vezbe
 2. Edukacija za polaganje 4 predmeta specijalističkog ispita za sticanje zvanja ovlašćeni računovodja  SRS
 1. Softversku aplikaciju sa dostupnom njigovodstvenom dokumentacijom po  knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.
 2. Mogućnost postavljanja pitanja mentoru putem imejla

Online kurs Edukacija

lekcije i testovi  su kreirani tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o  zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla, testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

Ručno knjigovodstvo 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog Društva koje se bavi proizvodnjom i maloprodajom . Kurs se sastoji od ukupno 20 lekcija u okviru koji se radi 20 +20 testova - provera teoretske edukacije i 20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 96 operacija poslova knjigovodstva.

Svaka vežba predstavlja jedan od referata u knjigovodstvu. Radi se pomoću dokumentacije koje oslikavaju originalnu dokumentaciju. Lekcije i  vezbe sa svom dokumentacijom i obrascima dostupne su  na aplikaciji.

Provere uradjenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja .

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni  da:

Na višem nivou vodite organizaciju knjigovodstva finansijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala; Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača, blagajnu.Stičete specijalistička znanja iz spolnotrgovinske delatnosti  Vršiti plaćanja dinarska i devizna  i alternativna plaćanja , obračunavati  i knjižiti  kursne  i valutne razlike  , sastaviti platne liste i obračunavati zarade,  obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju i knjižiti porseke razlike. Bićete osposobljeni da vršite obračun specijalnih vrsta spoljnotrgovinskih poslova a i, da podnosite relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednoste, obrazac POPDV  kreirate poslovne knjige, izradite zaključni list, izradu  finansijskih izveštaja, poreskog bilnsa i poreske prijave porijave poreza na dobit pravnih lica za  i  velika  isrednja   pravna lica

Nastava po modulima -za vodjenje virtuelne firme

 1. Primena računovodstvene politike za velika i srednja preduzeća
 2. Prenos početnog stanja
 3. Nabavka i Otuđenje osnovnih sredstava-prodaja- amortizacija osnovnih sredstava (15 osn sredstava)
 4. analitičko knjigovodstvo iz oblasti   maloprodaje i proizvodne delatnosti
 5. Maloprodaja i blagajničko poslovanje
 6. Lizing poslovi
 7. Obračun i isplata obračunatih zarada i naknada zarada sa podnošenjem relevantnih poreskih prijava
 8. Obračun i isplata ugovorenih nakanada (autorski ugovori i slični poslovi
 9. Plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi ; dinarski i devizni
 10. Plaćanja  obaveza ino dobavljaču otkupom deviza od banke, obračun i knjiženje kursnih razlika, nastalih po ovom osnovu.
 11. Alternativna plaćanja putem cesija i asignacija
 12. Proizvodna delatnost -FINANSIJSKO bez klase 9
 13. Avansna plaćanja
 14. Obračun spoljnotrgovinskih specijalnih poslova
 15. Finansijsko - dvojno knjigovodstvoi MSFI
 16. podnošenje potrebnih poreskih prijava
 17. Obračun poreza na dodatu vrednost i podnošenje PPDV I POPDV
 18. Utvrdjivanje manjkova i viškova
 19. Izrada elaborata o popisu
 20. Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički  Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu
 21. Knjiženje obračuna računovodstvene i poreske amortizacije i knjiženje poreskih razlika
 22. Izrada i podnošenje priajave za porez na dobit

 

 

        

Polaganje ispita

Polaganje kontrolnog ispita je online

Ispit traje 3 sata radi se online kod vaših kuća  i besplatan je.

izrada sertifikata Poreski računovodja 5000,00 dinara

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online poreski knjigovodja

svi gradovi u Srbiji

Upis: online nastava datum početka je po dogovoru

Datum početka kursa: 26.01.2023

Trajanje kursa: 4 +1 mesec gratis

inostranstvo

Datum početka kursa: 29.12.2022

Trajanje kursa: 4 meseca