Online kursevi Samostalni knjigovođa – Napradni

                                                       

ONLINE KURSSEVI  knjigovodstva za sertifiakt Samostalni knjigovođa - Napredni kreiran je da omogući akademsko obrazovanje i znanje iz oblasti računovodstva . Svim polaznicima obezbeđena je  mogućnost stručne prakse u knjigovodstvenoj agenciji Finance Team E-računovodstvo!

 Tip kursa: akademski ;

Cena kursa: 44000,00 26400,00

maj ,juni ,juli,avgust 40% popusta

Uključi se!

0 ;Plaćanje: 3  mesečnih rata. trajanje  kursa 3+ 2  mesec gratis 

Dobro nam došli

Online kursevi knjigovodstva 

Upišite kurs i postanite svoj gazda ,Budite online knjigovodja vašim klijentima ili ponudite online knjigovodstvene usluge firmama ili knjigovodstvenim  agencijama .Budite hrabri .Verujte u sebe .Mi imamo podršku za vas .

Online kurs škole FINANCE TEAM je prvi pravi online kurs knjigovodstva za učenje na daljinu .Na našem kursu obezbedjeno je softversko rešenje za obuku. Dobro nam došli  !

Bićete iznenađeni postignutim znanjem i stečenim samopouzdanjem!

Pitajte za dodatne popuste

Akcijske cene  :

Maj ,Juni ,Juli,Avgust  40% popusta   na osnovnu cenu 26400,00

 

Online kursevi knjigovodstva Napredni - Akademski omogućiće vam da na laki  opušten  i zanimljiv način u konstantno stručno praćenje i vodjenje od strane mentora prodjete sve propise koji bi pratili vaš rad ako se sada odlučite da vodite poslovne knjige nekome ili sebi

Savladajte i zavolite knjigovodstvo. 

izrada sertifikata 4000,00 dinara Nema duhih troškova

Online koncept

Online kurs knjigovodstva je napravljen tako da vi radite od svojih kuća na aplikaciji koja je na vašem računaru, za Vas je kreiran pristup na naš sajt.

Efekat je isti kao da ste na časovima ! Priključi se!

Online kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa - Napradni tip kursa -akademski

Akademski kursevi vam omogućavaju  kontinuiranu edukaciju iz date oblasti  putem PRAĆENJA SAJTA PROPII na  partnerskim sajtovima ojašnjenja propisa i mišljenja nadležnih ministarstava vezano za konkretni problem ,što omogućava veoma dobro studioznije prihvatanje edukacije.

Izgled  kursa 

Online kurs Edukacija

lekcije i testovi  su kreirani tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o  zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla, testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

Ručno knjigovodstvo 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva. Kurs se sastoji od ukupno 20 lekcija u okviru koji se radi 20 kratkih testova - provera teoretske edukacije i 20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 66 operacija poslova knjigovodstva.

Svaka vežba predstavlja jedan od referata u knjigovodstvu. Radi se pomoću dokumentacije koje oslikavaju originalnu dokumentaciju. Lekcije i  vezbe sa svom dokumentacijom i obrascima dostupne su  na aplikaciji.

Provere uradjenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja .

Mašinsko evidentiranje  dokumentacije

Kreirana dokumentacija unosi se u računovodstveni program Billans (polaznicima su dostupne skripte u vidu tekstualnih i video uputava kao edukacija za program BILLANS).

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni  da vodite organizaciju knjigovodstva finansijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala; Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača, blagajnu. Vršiti plaćanja dinarska i devizna i alternativna, obračunavati  kursne razlike, sastaviti platne liste i obračunavati zarade, bolovanja, obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju i knjižiti porseke razlike. Bićete osposobljeni da vršite obračun uvoza i obračun proizvodnje, da podnosite relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednostm da knjižite manjkove i viškove, kreirate poslovne knjige, izradite zaključni list, i pun set finansijskih izveštaja, poreskog bilnsa i poreske prijave porijave poreza na dobit pravnih lica.

Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran.

Vežbe su 100% pokrivene uputstvima!

Za praktičan rad na računovodstvenom programu dostupna su i video uputstva rađena na osnovu dokumentacije koji se obrađuje na krusu.

 Osnovni moduli

 • analitičko knjigovodstvo (komitenti i artikli );
 • plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi;
 • poresko knjigovodstvo;
 • spoljnotrgovinsko poslovanje;
 • finansijsko ili sintetičko dvojno knjigovodstvo;
 • izrada finansijskih izveštaja.

Nastava po segmentima

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom: osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna – pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).
 7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 8. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
 9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave (PPP-PD).
 10. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.
 11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.
 13. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 14. Primena pravilnika o kontnom okviru
 15. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.
 16. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 17. Kontiranje podnete PPPDV-prijave izrada POPDV prijave
 18. Obračun i knjiženje rezultata.
 19. Izrada zaključnogh lista ručno; izrada i predaja originalnih finansijskih izveštajaza mikro i mala preduzeća : Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj;Izrada Poreskog bilansa 
 20. Unos dobijene i kreirane dokumentacije kroz računovodstveni program Billans; pregledi i kontrola unetih podataka sa ručnim knjigovodstvom: Kartice (robe, osnovnih sredstava,

Polaznik ima dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obrađuje po knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.

Online kurs knjigovodstva  radi se u 3 dela:

        

Online kurs knjigovodstva tehnička pomagala:

1. Aplikacija za ručno knjigovodstvo               

2. Pristup na softver Billans

3. Uputstva u okviru vežbi

Polaganje ispita

Polaganje kontrolnog ispita je online

Ispit traje 2 sata radi se online kod vaših kuća  i besplatan je.

Ocenjivanje za Sertifikat (100) bodova

izrada sertifikata 4000,00 dinara

30 bodova (vođenje virtuelnog knjigovodstva kroz  online aplikaciju);

 30 bodova (unos i kontrola dokumentacije kroz računovodstveni program bilans);

40 bodova (kontrolni ispit)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

samostalni knjigovodja offline

Novi Sad

Datum početka kursa: 26.08.2019

Trajanje kursa: 2 meseca

Beograd

Datum početka kursa: 26.08.2019

Trajanje kursa: 2 meseca