Online kurs Poreski računovodja – metode rada

 • Online kurs Poreski računovodja
 • Akcija do kraja januara cena kursa 66500,00 + kurs samostalni knjigovodja gratis

kurs je  kreiran po pretežno kombinovanoj programskoj metodi (linearni i razgranati). Odnos nastavnika i učenika je u prvom delu nastave autoritativan a u drugom delu demokratski, što ima za cilj da se uspostavi i vertikalna i horizontalna komunikacija između nastavnika i polaznika.

 

     

Kurs se radi na aplikaciji koja imitira ručno vodjenje knjiga i sticanje poreskih znanja i veština .

Aplikacija se sastoji iz lekcija i vežbi. Teoretska nastava kojom se savladava novo znanje predstavljena je putem lekcija i testova a praktična nastava se odvija u delu aplikacije koja funkcioniše kao  ručno vođenje knjigovodstva - Da bi se online edukacija obavljala kvalitetno.

Mentor   poseduje najveće moguće znanje iz više oblasti kao što su:

- Zakonodavna, pravna i poreska regulativa koja pokriva predmet učenja;

- Metode i principe  učenja;

- Psihologiju i komunikaciologiju;

Metode rada  Finance Team je prihvatila programirani - vođen nastavni metod (odozgo na dole) i projektovala način, tehnologiju i tehniku izvođenja nastave.

Ukupno trajanje kursa je 6  meseci.

 

Online knjigovodstveni kursevi

           

Tok nastave na online aplikaciji

Nastavni dan je podeljen na dva dela: 1) teoretska  edukacija;  2) praktičan rad.

Prvi deo se sastoji iz lekcije, priloga uz lekcije i testova. Broj lekcija jednak je broju poslova za koje se obučavaju učenici. Ukupno ima 20 lekcija i 20 testova.

Lekcijom se učenici  uvode u novu oblast  sa ciljem sticanja novih ključnih znanja iz svakog knjigovodstvenog posla koji se izučava – strukture gradiva koje se prelazi. U prilozima su ključni propisi dati u kraćim razumljivijim oblicima kao poreski vodiči za zakonodavnu regulativu. Testovima se vrši provera stečenog znanja iz edukacije.

Vezbe : U delu vezbi imamo pomenuto  aplikativno resenje za vodjenje poslovnih knjiga virtuelnih firmi .

.oslovne knjige virtuelne firme  vode se od dokumenta do završnog računa  kroz 20 knjigovodstvenih poslova .

 • - Nastava po modulima

  1. Primena računovodstvene politike za velika i srednja preduzeća
  2. Prenos početnog stanja
  3. Nabavka i Otuđenje osnovnih sredstava-prodaja- amortizacija osnovnih sredstava (15 osn sredstava)
  4. analitičko knjigovodstvo iz oblasti   maloprodaje i proizvodne delatnosti
  5. Maloprodaja i blagajničko poslovanje
  6. Lizing poslovi
  7. Obračun i isplata obračunatih zarada i naknada zarada sa podnošenjem relevantnih poreskih prijava
  8. Obračun i isplata ugovorenih nakanada (autorski ugovori i slični poslovi
  9. Plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi ; dinarski i devizni
  10. Alternativna plaćanja putem cesija i asignacija
  11. Proizvodna delatnost -FINANSIJSKO bez klase 9
  12. Avansna plaćanja
  13. Obračun spoljnotrgovinskih specijalnih poslova
  14. Finansijsko - dvojno knjigovodstvoi MSFI
  15. podnošenje potrebnih poreskih prijava
  16. Obračun poreza na dodatu vrednost i podnošenje PPDV I POPDV
  17. Utvrdjivanje manjkova i viškova
  18. Izrada elaborata o popisu
  19. Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički  Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu
  20. Knjiženje obračuna računovodstvene i poreske amortizacije i knjiženje poreskih razlika
  21. Izrada i podnošenje priajave za porez na dobit

.Sadržaj kursa i nastavni plan

Kurs je podeljen na dva dela po srodnosti poslova koje polaznici kursa treba  da pređu tokom kursa. Polaznici treba da završe svaki deo u predviđenom vremenu.  Dnevna dinamika kursa ostavljena je polaznicima da sami urede i isplaniraju uz obavezan kontinuitet rada.

 Cilj je da polaznici budu što samostalniji kako bi ostvarili prednost na tržištu rada, a to je obezbeđeno prethodno stečenim znanjem i pomagalima za praktični unos dokumnentacije u vidu uputstva u tekstualnoj

Provera nastavnika  i rezultati provere  

Mentor prati rad polaznika nakon uradjenih grupa poslova koji su utvrdjeni po planu I ŠALJE polazniku  spisak eventualnih gresaka i sugeriše uzroke nastalih gresaka koje polaznik sam treba da ispravi Nakon ispravke otključavaju se nove vezbe .

Polaganje ispita za sertifikat: 

Ispit se odvija online i traje 1 sat i besplatan je.

 

 

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

poreski računovodja

svi gradovi u Srbiji

Upis: do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 +2 mesec gratis

inostranstvo

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4+2 mes gratis