Online kurs knjigovodstva ovlašćeni knjigovodja -kontrolor

Kurs za sertifikat Ovlašćeni knjigovođa je logički nastavak kursa - Samostalni knjigovođa.

Ukupno trajanje - 5 meseci (4+1);

Tip kursa: Klasičan

Obuka: 100 % Praktičan;

Svim polaznicima obezbeđena mogućnost stručne prakse u knjigovodstvenoj agenciji Finance Team E-računovodstvo!

Glavnih vežbi 20; svaka vežba ima 3-5 podovežbi (operacija)!

Provere se vrše  nakon uradjenih grupa vežbi i to:

 • Prva provera nakon vežbe 4 za grupu vežbi od 1 - 4;
 • Druga provera  nakon vežbe 9 za od 5-9;
 • Treća provera nakon vežbe 12 za vežbe  10 do 12;
 • Četvrta provera nakon vežbe 16  za vežbe od 13 do 16;
 • Peta provera nakon vežbe 20 za vežbe od 16 do 20;

Nakon odrađenih 20 vežbi, pristupa se izradi finansijskih izveštaja po uputstvima nastavnika i materijala i skripti za izradu i to:

I Izrada finansijskih izveštaja: BU,BS,Bilans promena na kapitalu;bilans tokova hotovine ,napomene uz finansiski izveštaj

na osnovu odrađenog buto bilansa, nakon čega nastavnik vrši kontrolu rada.

II  kontrola rada.

III Izrada Poreskog bilansa PB1 i Poreske prijave poreza na dobit obrazac: (PDP), knjiženje poreskih razlika kontrola rada.

Cena

Cena kursa 60000,00 dinara  popust za polaznik koji su završili naš kurs samostalni knjigovodja online 30 % na osnovnu  cenu i iznosi 42000,00

popust za polaznik koji su završili naš kurs samostalni knjigovodja  offline je 20%  i i znosi 48000,00.  Popust za učenike i studente 30%; popust za nezaposlena lica prijavljena kod nacionalne službe za zapošljavanje 30%.

izrada sertifikata 3000,00 dinara

 

Plaćanje: Na 4 MESEČNE RATE

Za studente i nezaposlene u 5 MESEČNIH RATA!

Nastava po modulima

 1. Računovodstvene politike za srednja preduzeća
 2. Početno stanje,knjiženje
 3. Nabavka osnovnih sredstava bez naknade-knjiženj;
 4. Nabavka osnovnih sredstava iz lizinga-knjiženje;
 5. Obračun računovodstvene amortizacije -knjiženje;
 6. Lizing poslovi knjiženje obračuna  plaćanja - isplata rata;
 7. Nabavka robe u maloprodaji;
 8. Knjiženje kroz KPR broj 1;
 9. Maloprodaja prodaja-knjiženje;
 10. Knjiženje kroz knjigu  KIR br1;
 11. Podnošenje poreske prijave za prvi period - knjiženje;
 12. Obuhvatanje obaveza i potraživana  sa početnim stanjem;
 13. Tekući računi
 14. Plaćanje i naplata po osnovu Ugovora o kompenzaciji, Cesiji, Asignaciji (alternativni oblici plaćanja;
 15. Blagajna pazara (uplata isplata);
 16. Primljeni i dati avansi (naplata, plaćanje);
 17. Obračuni, isplata  i podnošenje prijava za zarade i naknade zarada -knjiženje;
 18. Obračun  isplata  i podnošenje prijava po osnovu ugovora o delu i autorskim ugovorima -knjiženje;
 19. Proizvodnja  bez klase 9  (dorada i obrada) -knjiženje
 20. Poslovi REEXPORTA  zakonodavna regulativa devizna plaćanja -knjiženje;
 21. Obrazac 70, Devizni tekući račun -knjiženje;
 22. Kupo-prodaja deviza;
 23. Knjiženje Rexporta u KPR 2, KIR2;
 24. Podnošenje i knjiženje  PPPDV  za drugi poreski  period-knjiženje;
 25. Obračun kursnih razlika i valutnih klauzula - knjiženje;
 26. Otuđenje osnovnih sredstava-prodaja-knjiženje;
 27. Manjak opreme -knjiženje;
 28. Knjiženje manjkova osnovnih sredstava kroz knjigu Kir 3;
 29. Podnošenje PPPDV za treći period -knjiženje;
 30. Obračun poreske amortizacije i knjiženje poreskih razlika;
 31. Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj; Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu
 32. Izrada poreskog  bilansa i Poreske prijave poreza na dobit pravnih lica.

Metod rada

Online kurs ovlašćeni knjigoivodja  se sastoji iz :

 1. lekcije i testovi (teoretska edukacija )
 2. Vežbe svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu  i podvežbe (operacije poslova)
 3. Izrada finansijskih izveštaja (Bilans Uspeha; Bilans Stanja; Statistički izveštaj;Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu)

Ispit: 

Ručno knjigovodstvo (online aplikacija Ovlašćeni knjigovođa): 60 poena;

Izrada Finansijskih izveštaja i Poreskih prijava: 40 poena;

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

poreski računovodja

svi gradovi u Srbiji

Upis: do kraja maja kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.05.2024

Trajanje kursa: 4 +2 mesec gratis

inostranstvo

Datum početka kursa: 15.05.2024

Trajanje kursa: 4+2 mes gratis