online poreski računovodja

Kurs omogućava polazniku da stekne sveobuhvatna znanja iz knjigovodstva i studiozna znanja iz oblasti poreza i doprinosa poreza na dodatu vrednost,carinskih i deviznih propisa  i propisa i zakona iz oblasti poreza na dobit  .

Categories:

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online knjigovodja

Novi Sad

Datum početka kursa: 30.11.2020

Trajanje kursa: 2 meseca

Beograd

Datum početka kursa: 30.11.2020

Trajanje kursa: 2 meseca